HERINNERING: Uitnodiging voor workshop Medicatieoverdracht

Graag herinner ik u aan de workshop over medicatieoverdracht op 25 oktober, die wij samen met NICTIZ organiseren. Tijdens de bijeenkomst zal Frank Rutten onder meer vertellen over de samenwerking tussen SHZ, huisartsen en apothekers rond dit onderwerp. Daarnaast zult u geïnformeerd worden over de stand van zaken rond het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voel u ook vrij om collega’s hiervoor uit te nodigen. Omdat we graag goed voorbereid zijn, verzoeken we u om eventuele aanwezigheid te melden via het online registratieformulier.

Workshop Medicatieoverdracht Regio Zeeland

Kunt u online een medicatieoverzicht opvragen en elektronisch voorschrijven?

Iedereen die geneesmiddelen voorschrijft, verstrekt en toedient, moet volgens de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in deketen’ altijd een medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar hebben. Dit overzicht verbetert de medicatieveiligheid van de patiënt. Om het geschikte geneesmiddel elektronisch voor te schrijven is een elektronisch medicatieoverzicht noodzakelijk.

Beschikt u over een online medicatieoverzicht van uw patiënten? Kunt u elektronisch medicatiegegevens bij andere zorgverleners opvragen? Welke stappen heeft u ondernomen om elektronisch voor te schrijven?

De stichting voor Innovatieve Zorg in Zeeland (IZ-Zeeland), regio-organisatie in Zeeland organiseert samen met Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie van ICT in de zorg, een gratis workshop. Deze workshop brengt eerste- en tweedelijns zorginstellingen en ICT-leveranciers uit uw regio bijeen om kennis uit te wisselen. Gezamenlijk zetten wij stappen naar een online medicatieoverzicht en elektronisch voorschrijven.

Voor wie is deze workshop?

Ziekenhuisapothekers, medisch specialisten, huisartsen, apothekers, ICT-managers van ziekenhuizen en ICT-leveranciers.

Programma en locatie

De workshop vindt plaats op donderdag 25 oktober van 16:00 tot 19:00 uur en wordt afgesloten met een broodje. De workshop wordt gehouden bij Emergis, Oostmolenweg 101 in Kloetinge.

De komende maanden vindt deze workshop in diverse regio’s in het land plaats. Deze worden georganiseerd door de betreffende regio-organisatie en Nictiz verzorgd.

Inschrijven

Aanmelden kan via het online registratieformulier.

Programma     

16.15 – 16:30      Ontvangst met koffie en thee

16:30 – 16:40      Opening door de dagvoorzitter Arend Roos, IZ-Zeeland

16:40 – 17:00      De praktijk van medicatieoverdracht in de eerste lijn

Frank Rutten, huisarts te Krabbendijke, presenteert de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en SHZ.

17:00 – 18:00      Wat zijn uw wensen en knelpunten?

Workshop. In gesprek met de deelnemers wordt ingegaan op vragen, zoals:

·     Welke gegevens van het medicatieoverzicht worden ondersteund?
Gert Koelewijn, Nictiz geeft stand van zaken en mogelijkheden van medicatieberichten

·   Welke mogelijkheden biedt het LSP voor het medicatieoverzicht?
Irma Jongeneel-de Haas, SCzorg geeft antwoord op gestelde vragen

18:00 – 18:30      Wat zijn mogelijke vervolgstappen en hoe kunnen wij dit samen doen?

Interactief geven we vorm aan het vervolg

18:30 – 19:00      Afsluiting

Afsluiting door dagvoorzitter, napraten met een broodje

Frustratie leidt tot verandering

Dat frustratie tot verandering leidt, was een uitspraak van een van de deelnemers tijdens de tweede inspiratiesessie van CURA-B op 5 oktober 2012. Gelukkig werden de aanwezigen deze ochtend zonder frustratie geïnspireerd, door een grote diversiteit aan informatie van sprekers die allen op hun eigen manier bezig zijn met het verbinden van zorg en welzijn.

Veel inspiratie tijdens CURA-B bijeenkomst

“Inspiratie zonder transpiratie”. “Ik zeg een afspraak af zodat ik naar de volgende bijeenkomst kan”. “Nu weet ik eindelijk wat serious games zijn”. Een greep uit de reacties van deelnemers van de eerste inspiratiesessie CURA-B, die Economisch Impuls Zeeland voor het project CURA-B organiseert.  “Tja, je pikt er toch elke keer weer wat van op”,  “Boeiend, die maatschappelijk beeldwerker”, “Fijn dat de verbinding naar de gebruiker is gemaakt. Daar kan ik wat mee”.
Dit waren enkele reacties tijdens de eerste CURA-B inspiratiesessie van Economische Impuls Zeeland. Lees hier het volledige verslag en meld je aan voor een volgende bijeenkomst.

Regionale voeding in de zorg (27 september)

Beste zorgmensen,
Graag breng ik nogmaals de Dag van het Regionale Product bij u onder de aandacht. Deze vindt plaats op 27 september. Zie bijlage voor de uitnodiging en het volledige programma.
Als medeorganisator heb ik me ingespannen om een mooi middagprogramma op te zetten rond de regionale voeding in de zorg. Wij denken dat het gelukt is met parallelsessies waarin ook Zeeuwse zorggezichten acte de presence geven:
Voeding en Beleving, Gabrielle Davits (SVRZ) belicht eerdere ervaring met het project ‘Vergeten Smaken’.
Voeding en Gezondheid, Bianca Buijck (SVRZ) presenteert het project ‘Fingerfood voor dementerenden’.
Verbinden vraag en aanbod, Camille Verhagen (Emergis) vraagt zich af of de voedingsketen van de zorg regionaal georganiseerd kan worden. Hij gaat hierover in gesprek met een aantal leveranciers.
Het belooft een schitterende dag te worden met een bijzondere lunch. Graag nodig ik u uit om (een deel van) deze mooie dag, met ons mee te maken!
U kunt zich aanmelden via: www.dedagvanhetregionaleproduct.nl